12345

Банк учебных занятий/факультативов с использованием современных педагогических технологий во II полугодии 2018/2019 учебного года 

   

№ п/п

ФИО педагога

Квалификационная категория (б/к, II, I, высшая, учитель-методист)

Учебное занятие/факультатив

Класс

Дата проведения

Время проведения

Тема

Педагогическая технология

1

Подберезская Наталья Станиславовна

Высшая

История

9

21.01.2019

13 ч 45 м

Пачатак Першай сусветнай вайны

Проблемное обучение

2

Бертош Елена Анатольевна

Высшая

Русский язык

8

22.01.2019

9 ч 55 м

Назывные предложения

Технология модульного обучения

3

Демух Жанна Васильевна

Первая

Белорусская литература

3

22.01.2019

9 ч 00 м

Ідзе чараўніца зіма

ТРКМ

4

Хамицевич Татьяна Мечиславовна

Первая

Немецкий язык

6

23.01.2019

9 ч 00 м

Нцыянальныя стравы ў Германіі. Чытанне

ИКТ

5

Шастовская Алла Ивановна

Первая

Белорусская литература

6

24.01.2019

10 ч 50 м

Бацькі і дзеці ў аповесці К.Чорнага "Насцечка"

Технология французских мастерских

6

Водопьянова Светлана Николаевна

Первая

Белорусская литература

2

25.01.2019

9 ч 00 м

В.Жуковіч "Сям'я"

ТРКМ

7

Петрашкевич Ирина Леонардовна

Первая

Информатика

7

29.01.2019

13 ч 45 м

Рэалізацыя алгарытмаў для вылічэння значэння арыфметычнага выразу

Технология разноуровневого обучения

8

Севостян Анна Чеславовна

Первая

Русская литература

4

29.01.2019

9 ч 00 м

С.Маршак "Рассказ о неизвестном герое"

ТРКМ

9

Кудласевич Алексей Степанович

Высшая

Математика

7

30.01.2019

9 ч 00 м

Рашэнне лінейных ураўненняў

Технология проблемного обучения

10

Амельченя Светлана Зеноновна

Высшая

Немецкий язык

4

31.01.2019

11 ч 50 м

Любімае свята - Дзень нараджэння. Маўленне

Игровая технология

11

Кудласевич Алексей Степанович

Высшая

Математика

8

06.02.2019

11 ч 50 м

Рашэнне цэлых рацыянальных ураўненняў, якія зводзяцца да квадратных

Технология разноуровневого обучения

12

Хамицевич Татьяна Мечиславовна

Первая

Немецкий язык

9

08.02.2019

12 ч 50 м

Мода розных дзесяцігоддзяў. Чытанне

ТРКМ

13

Бертош Елена Анатольевна

Высшая

Русский язык

5

12.02.2019

9 ч 00 м

Правописание гласных в приставках

Технология интерактивного обучения

14

Подберезская Наталья Станиславовна

Высшая

История

5

15.02.2019

13 ч 45 м

Старажытная Спарта

ИКТ

15

Петрашкевич Ирина Леонардовна

Первая

Информатика

6

19.02.2019

10 ч 50 м

Стварэнне прэзентацый па тэмах розных вучэбных прадметаў

Технология модульного обучения

16

Демух Жанна Васильевна

Первая

Белорусский язык

3

19.02.2019

9 ч 00 м

Назоўнік як часціна мовы

Игровая технология

17

Севостян Анна Чеславовна

Первая

Человек и мир

4

22.02.2019

9 ч 00 м

Ад батлейкі да тэатра

ТРКМ

18

Шастовская Алла Ивановна

Первая

Белорусская литература

8

26.02.2019

14 ч 50 м

В.Быкаў "Жураўліны крык". Вытокі подзвігу і здрады герояў аповесці

ИКТ

19

Амельченя Светлана Зеноновна

Высшая

Немецкий язык

7

27.02.2019

13 ч 45 м

Спорт: за і супраць. Маўленне

Технология французских мастерских

20

Водопьянова Светлана Николаевна

Первая

Матэматыка

2

27.02.2019

9 ч 55 м

Паўтарэнне вывучанага матэрыялу

Игровая технология

21

Бертош Елена Анатольевна

Высшая

Русский язык

7

01.03.2019

9 ч 00 м

Группы наречий по значению

ТРКМ

22

Кудласевич Алексей Степанович

Высшая

Математика

5

05.03.2019

10 ч 50 м

Прыклады на ўсе дзеянні са звычайнымі дробамі

Игровая технология

23

Севостян Анна Чеславовна

Первая

МХК

5

11.03.2019

11 ч 50 м

Веліч матулінага сэрца

ИКТ

24

Шастовская Алла Ивановна

Первая

Белорусский язык

5

13.03.2019

9 ч 00 м

Правапіс у, ў

ТРКМ

25

Демух Жанна Васильевна

Первая

Русская литература

3

14.03.2019

9 ч 00 м

С.Михалков "Сила воли". А.Сметанин "Я - хороший человек"

ТРКМ

26

Подберезская Наталья Станиславовна

Высшая

Белорусская литература

1

20.03.2019

10 ч 50 м

Зменлівы месяц

Игровая технология

27

Водопьянова Светлана Николаевна

Первая

Человек и мир

2

19.03.2019

9 ч 00 м

Млекакормячыя

ТРКМ

28

Хамицевич Татьяна Мечиславовна

Первая

Немецкий язык

9

19.03.2019

10 ч 50 м

Інтэрнэт: за і супраць. Чытанне

ТРКМ

29

Амельченя Светлана Зеноновна

Высшая

Немецкий язык

8

21.03.2019

9 ч 00 м

Добрыя акцёры - добрыя фільмы

Проектная технологія

30

Петрашкевич Ирина Леонардовна

Первая

Информатика

8

22.03.2019

12 ч 50 м

Складанне алгарытмаў для работы з графікай. Выкарыстанне дапаможных алгарытмаў

Технология модульного обучения

31

Водопьянова Светлана Николаевна

Первая

Белорусский язык

2

02.04.2019

11 ч 50 м

Апавядальныя, пытальныя, клічныя сказы. Знакі прыпынкаў у канцы сказаў

Проблемное обучение

32

Кудласевич Алексей Степанович

Высшая

Математика

6

03.04.2019

10 ч 50 м

Графік прама прапарцыянальнай залежнасці

Технология разноуровневого обучения

33

Демух Жанна Васильевна

Первая

Русский язык

3

05.04.2019

9 ч 00 м

Общее понятие о частях речи

ТРКМ

34

Хамицевич Татьяна Мечиславовна

Первая

Немецкий язык

6

10.04.2019

9 ч 00 м

Геаграфічнае становішча Беларусі. Маўленне

Игровая технология

35

Петрашкевич Ирина Леонардовна

Первая

Информатика

8

12.04.2019

9 ч 00 м

Работа з тэкстам

Технология модульного обучения

36

Амельченя Светлана Зеноновна

Высшая

Немецкий язык

7

12.04.2019

13 ч 45 м

Падрыхтоўка да падарожжа. Маўленне

ТРКМ

37

Севостян Анна Чеславовна

Первая

МХК

5

22.04.2019

11 ч 50 м

Перадача характару і звычак жывёл у музыцы, літаратуры

ИКТ

38

Бертош Елена Анатольевна

Высшая

Русский язык

6

22.04.2019

10 ч 50 м

Собирательные числительные

Технология рациональных методов

39

Подберезская Наталья Станиславовна

Высшая

История

6

29.04.2019

9 ч 55 м

Княжанне Вітаўта

ТРКМ

40

Шастовская Алла Ивановна

Первая

Белорусский язык

7

29.04.2019

13 ч 45 м

Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне. Злучальныя злучнікі

ИКТ

41

Амельченя Светлана Зеноновна

Высшая

Немецкий язык

8

02.05.2019

9 ч 00 м

Мой любімы пісьменнік. Маўленне

Технология коммуникативного обучения

42

Севостян Анна Чеславовна

Первая

Человек и мир

4

03.05.2019

9 ч 00 м

Мінск - сталіца нашай краіны

ИКТ

43

Хамицевич Татьяна Мечиславовна

Первая

Немецкий язык

3

03.05.2019

11 ч 50 м

Чатыры пары года. Маўленне

Игровая технология

44

Бертош Елена Анатольевна

Высшая

Русский язык

9

14.05.2019

12 ч 50 м

Диалог. Знаки препинания при диалоге

Технология разноуровневого   обучения

45

Петрашкевич Ирина Леонардовна

Первая

Информатика

8

17.05.2019

12 ч 50 м

Устаноўка сімвалаў і формул. Устаноўка і размяшчэнне сімвалаў у тэкставым дакуменце

Технология разноуровневого   обучения

46

Кудласевич Алексей Степанович

Высшая

Математика

9

21.05.2019

12 ч 50 м

Паўтарэнне "Ураўненні і няроўнасці"

Технология модульного обучения

47

Подберезская Наталья Станиславовна

Высшая

История

5

23.05.2019

12 ч 50 м

Старажытны Рым

Игровая технология

48

Демух Жанна Васильевна

Первая

Человек и мир

3

23.05.2019

12 ч 50 м

Органы пачуццяў чалавека. Вочы - орган зроку. Органы слыху, нюху, дотыку, смаку.

ТРКМ

49

Шастовская Алла Ивановна

Первая

Белорусский язык

8

24.05.2019

13 ч 45 м

Параўнальны зварот, спосабы выражэння параўнання

ТРКМ

50

Водопьянова Светлана Николаевна

Первая

Человек и мир

2

28.05.2019

9 ч 00 м

Правы дзіцяці

ИКТ

                   

 7 декабря 2018 на базе ГУО «Средняя школа № 14 г.Молодечно» состоялся районный конкурс исследовательских работ детей дошкольного возраста и учащихся I ступени общего среднего образования «Умники и умницы». Учащийся 4-го класса Граничского детского сада-базовой школы Пантелеев Станислав представил работу в номинации «Лингвистенок». Он был награжден дипломом и памятным знаком.

DSCN7472 IMG 20181207 104136

DSCN7468

DSCN7477

IMG 20181207 140825

Графік адкрытых урокаў у ДУА “Граніцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-базавая школа Маладзечанскага раёна” у маі месяцы 2017/2018 навучальнага года

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Прадмет

Клас

Дата

Час

Тэма

Педагагічная тэхналогія

Вадап’янава С.М.

Літаратурнае чытанне

1

18.05.2018

9.00

Я.Колас - беларускі пісьменнік. Верш "Хлопчык і лётчык"

ІКТ

Дэмух Ж.В.

Чалавек і свет

2

17.05.2018

11.50

Сям'я

ІКТ

ТРКМ

Севасцян Г.Ч.

Мастацтва

5

14.05.2018

13.45

Традыцыйнае народнае жыллё

ІКТ

Падбярэзская Н.С.

Гісторыя

Беларусі

6

17.05.2018

12.50

Развіццё гарадоў

ІКТ

ТРКМ

Берташ А.А.

Русская литература

6

17.05.2018

11.50

Трагическая и героическая судьба Ивана в повести В.О.Богомолова "Иван"

Педагагічныя майстэрні

Шастоўская А.І.

Беларуская мова

6

11.05.2018

9.55

Азначальныя займеннікі. Іх скланенне, ужыванне, правапіс

ТРКМ

   Банк данных учебных занятий/факультативов с использованием современных педагогических технологий

в 2018/2019 учебном году 

№ п/п

ФИО педагога

Квалификационная категория (б/к, II, I,  высшая, учитель-методист)

Учебное занятие/

факультатив

Класс

Дата проведения

Время проведения

Тема

Педагогическая технология

1

Демух Жанна Васильевна

Первая

Белорусская литература

3

02.10.2018

12 ч 50 м

Я.Купала "Лістапад". Я.Колас "Ясныя дні восені"

ТРКМ

2

Хамицевич Татьяна Мечиславовна

Первая

Немецкий язык

3

09.10.2018

11 ч 50м

Гэта я раблю з ахвотай. Маўленне

ИКТ

3

Севостян Анна Чеславовна

Первая

Русская литература

4

10.10.2018

12 ч 50 м

Д.Мамин-Сибиряк "Серая шейка"

ТРКМ

4

Амельченя Светлана Зеноновна

Высшая

Немецкий язык

8

15.10.2018

10 ч 50 м

Маё стаўленне да кішэнных грошай. Маўленне

ТРКМ

5

Шастовская Алла Ивановна

Первая

Белорусская литература

7

16.10.2018

9 ч 00 м

Я.Колас "Ручай"

ТРКМ

6

Подберезская Наталья Станиславовна

Высшая

История

6

19.10.2018

13 ч 45 м

Стогадовая вайна

ТРКМ

7

Кудласевич Алексей Степанович

Высшая

Математика

8

22.10.2018

11 ч 50 м

Вынясенне множніка з-пад кораня і ўнясенне множніка пад корань

Технология разноуровневого обучения

8

Водопьянова Светлана Николаевна

Первая

Белорусская литература

2

22.10.2018

9 ч 50 м

Казка "Коцік, пеўнік і лісіца"

ИКТ

9

Бертош Елена Анатольевна

Высшая

Русский язык

6

24.10.2018

9 ч 00 м

Приставка как значимая часть слова

Технология интерактивного обучения

10

Амельченя Светлана Зеноновна

Высшая

Немецкий язык

5

08.11.2018

9 ч 00 м

Вітаміны ў нашым харчаванні. Маўленне

Методика Ривина

11

Подберезская Наталья Станиславовна

Высшая

История

7

15.11.2018

9 ч 00 м

Вайна за незалежнасць і ўтварэнне ЗША

Проблемное обучение

12

Севостян Анна Чеславовна

Первая

Искусство

5

15.11.2018

10 ч 50 м

Прыродны свет у мастацтве

ИКТ

13

Хамицевич Татьяна Мечиславовна

Первая

Немецкий язык

6

16.11.2018

12 ч 50 м

Мае любімыя казкі. Маўленне

ИКТ

14

Петрашкевич Ирина Леонардовна

Первая

Информатика

7

21.11.2018

11 ч 50 м

Выкарыстанне алгарытмічных канструкцый "следаванне", "галінаванне", "паўтарэнне"

КСО

15

Шастовская Алла Ивановна

Первая

Белорусский язык

6

23.11.2018

12 ч 50 м

Назоўнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.Пачатковая форма

Многомерная дидактическая технология

16

Петрашкевич Ирина Леонардовна

Первая

Информатика

8

27.11.2018

11 ч 50 м

Анамацыя руху. Прамалінейны рух. Рух па траекторыі

Технология модульного обучения

17

Кудласевич Алексей Степанович

Высшая

Математика

7

27.11.2018

10 ч 50 м

Множанне мнагачленаў

Технология модульного  обучения

18

Демух Жанна Васильевна

Первая

Белорусский язык

3

27.11.2018

9 ч 00 м

Корань слова

ТРКМ

19

Водопьянова Светлана Николаевна

Первая

Человек и мир

2

28.11.2018

9 ч 00 м

Дзікарослыя дрэвы

ИКТ

20

Петрашкевич Ирина Леонардовна

Первая

Информатика

9

30.11.2018

9 ч 50 м

Выкарыстанне арыфметычных дзеянняў з элементамі масіва

Технология разноуровневого обучения

21

Бертош Елена Анатольевна

Высшая

Русский язык

7

30.11.2018

9 ч 00 м

Причастие как особая форма глагола. Склонение причастий

ТРКМ

22

Севостян Анна Чеславовна

Первая

Человек и мир

4

03.12.2018

12 ч 50 м

Еўфрасіння Полацкая

ТРКМ

23

Водопьянова Светлана Николаевна

Первая

Математика

2

04.12.2018

10 ч 50 м

Лікавыя выразы

Игровая технология

24

Подберезская Наталья Станиславовна

Высшая

История

9

05.12.2018

10 ч 50 м

Руская культура ў 2-й палове ХІХ-пач.ХХ стст.

ИКТ

25

Демух Жанна Васильевна

Первая

Человек и мир

3

06.12.2018

12 ч 50 м

Лес і яго жахары. Жывёлы лесу

ТРКМ

26

Хамицевич Татьяна Мечиславовна

Первая

Немецкий язык

9

10.12.2018

10 ч 50 м

Нямецкія школьнікі пра здаровы лад жыцця. Чытанне

Проблемное обучение

27

Кудласевич Алексей Степанович

Высшая

Математика

6

13.12.2018

9 ч 50 м

Рашэнне задач на прапорцыі

Проблемное обучение

28

Бертош Елена Анатольевна

Высшая

Русский язык

6

17.12.2018

12 ч 50 м

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые

Технология модульного обучения

29

Шастовская Алла Ивановна

Первая

Белорусская литература

5

18.12.2018

11 ч 50 м

У.Караткевіч " Нямоглы бацька". Роля партрэта героя ў творы

ТРКМ

30

Амельченя Светлана Зеноновна

Высшая

Немецкий язык

7

20.12.2018

9 ч 50 м

Дружба и сябры. Маўленне

ИКТ

Графік адкрытых урокаў у ДУА “Граніцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-базавая школа Маладзечанскага раёна” у красавіку месяцы 2017/2018 навучальнага года

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Прадмет

Клас

Дата

Час

Тэма

Педагагічная тэхналогія

Вадап’янава С.М.

Чалавек і свет

1

14.04

10.50-11.25

Вясна і здароўе чалавека

ІКТ

Дэмух Ж.В.

Літаратурнае чытанне

2

09.04

9.00-9.45

Цётка “Сварба”

ТРКМ

Падбярэзская Н.С.

Гісторыя

Беларусі

6

11.04

10.50-11.35

Княжанне Ягайлы

Праблемнае навучанне

Берташ А.А.

Русская литература

8

09.04

13.45-14.30

Гуманистическая позиция в лирике Н.А.Заболоцкого

ІКТ

Шаст.оўская А.І.

Беларуская мова

6

10.04

12.50-13.35

Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў

ІКТ

Кудласевіч А.С

Матэматыка

8

14.04

11.50-12.35

Функцыя y=ax2+bx+c

Тэхналогія рознаўзроўневага навучання

Баннеры

Счетчик

889118
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
631
877
5146
877833
21967
41047
889118

Ваш IP: 192.168.1.2
Время: 2019-08-24 13:00:26