Vs

Графік правядзення мерапрыемстваў першага этапу рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў “Настаўнік года Маладзечанскага раёна”

 

Назва мерапрыемства

Тэрмін выканання

Адказны

1

Падрыхтоўка да прэзентацыі вопыту педагагічнай дзейнасці

21-25.10.2019

Хаміцэвіч Т.М.

2

Фестываль майстар-класаў “Калейдаскоп педагагічных ідэй”

28-30.10.2019

Хаміцэвіч Т.М.

3

Семінар “Фарміраванне прафесійных кампетэнцый сучаснага настаўніка”

01.11.2019

Хаміцэвіч Т.М.

4

Круглы стол “Траекторыя поспеху”

05.11.2019

Петрашкевіч І.Л.

5

Кансультацыя “Сучасны ўрок у практыцы педагога: тэорыя, методыка і практыка”

11.11.2019

Петрашкевіч І.Л.

6

Правядзенне адкрытых вучэбных заняткаў

12-19.11.2019

Петрашкевіч І.Л.

7

Падрыхтоўка матэрыялаў да другога этапу конкурсу прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў “Настаўнік года Маладзечанскага раёна”

19-22.11.2019

Хаміцэвіч Т.М.

 У рамках першага этапу рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў “Настаўнік года Маладзечанскага раёна” педагогі Граніцкага дзіцячага-сада правялі адкрытыя вучэбныя заняткі.

 13.11.2019 Амяльчэня С.З. запрасіла настаўнікаў на занятак па прадмеце “Нямецкая мова” у V клас “Накрываем на стол”. Вучні вучыліся расказваць што і дзе стаіць на стале, ужываючы прыназоўнікі über, neben, прымянялі фразы маўленчага этыкету ў сітуацыях, звязаных з сервіроўкай стала, запрашэннем і прыёмам гасцей.

20191113 101926

 Адкрыты вучэбны занятак па прадмеце “Чалавек і свет” у ІІ класе “Карысныя выкапні – падземныя багацці краіны” 14.11.2019 быў праведзены Вадапъянавай С.М. На ўроку былі створаны ўмовы для азнаямлення вучняў з карыснымі выкапнямі, іх ужываннем, іх уласцівасцямі. Змест урока садзейнічаў фарміраванню ўяўленняў навучэнцаў аб падземных багаццях, першапачатковых уменняў пошуку неабходнай інфармацыі і аналізу атрыманай інфармацыі; развіццю цікавасці да прадмета “Чалавек і свет”. Урок быў пабудаваны так, каб кожнае дзіця адчула сябе творцам, даследчыкам, каб у ім раскрыліся ўсе таленты і здольнасці, дадзеныя яму ад прыроды, развівалася творчае мысленне. Змест вучэбнага матэрыялу і віды работы, якія былі выкарыстаны на ўроку, былі накіраваны на падтрыманне пазнавальнай актыўнасці навучэнцаў на працягу ўсяго ўрока. На ўроку была створана сітуацыя псіхалагічнага камфорту для дзяцей.

IMG 20191120 090730

IMG 20191120 090741

IMG 20191120 090754

 Урок нямецкай мовы у IV класе“Сваяцкія адносіны ў сям’і”, праведзены Хаміцэвіч Т.М.18.11.2019 быў арыентаваны на авалоданне такімі аспектамі мовы, як фанетыка, лексіка, граматыка. Дзеці паўтарылі вывучаную лексіку па тэме “Сям'я”, удасканалілі свае маўленчыя навыкі. Настаўніцай былі створыны ўмовы для развіцця цікавасці да прадмета і падтрымання высокага ўзроўню матывацыі да вывучэння нямецкай мовы, выхавання паважлівага стаўлення да сям'і, сваякоў, любоў да маці. У ходзе фанетычнай зарадкі адбывалася настройка артыкуляцыйнай апарата і работа над вымаўленчым бокам гаворкі. Навучэнцы шляхам асацыятыўнага метаду павінны былі прачытаць словы па транскрыпцыі. Падчас моўнай размінкі была правведзена актуалізацыя неабходнага на ўроку лексічнага матэрыялу. На ўроку быў ўжыты канструктар інтэрактыўных заданняў Learning Apps. Навучэнцы змаглі праверыць і замацаваць свае веды ў гульнявой форме, што стварае ўмовы для фарміравання пазнавальнага цікавасці да нямецкай мовы. Таксама на ўроку прысутнічалі элементы інтэграцыі. Былі выкарыстаны веды навучэнцаў, атрыманыя у працэсе вывучэння прадметаў “Музыка”, “Беларуская літаратура”. Навучэнцы павінны былі выказаць сваё меркаванне аб значэнні маці ў жыцці кожнага чалавека, назваць творы беларускіх пісьменнікаў, музычныя творы, прысвечаныя маці. У ходзе ўрока былі выкарыстаны франтальная, групавая формы працы. Віды дзейнасці пастаянна змяняліся, дзякуючы чаму падтрымліваўся станоўчы настрой і досыць хуткі тэмп правядзення занятка. Час быў размеркаваны рацыянальна, што дазволіла прайсці ўвесь запланаваны матэрыял.

IMG 20191120 105740

IMG 20191120 113717

Мероприятия IX педагогического марафона руководящих работников и специалистов образования Молодечненского района

в ГУО «Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая щкола Молодечненского района»

№ п/п

Дата

Название мероприятия

Форма проведения

Место и время проведения,

Ответственный

Планируемое количество участников

1.

7 октября 2019

День педагогического работника учреждения дошкольного образования

«Семья»

Открытый просмотр

Группа детского сада,

15.40

Можейко С.А.

17

2.

8 октября 2019
День учителя-предметника

«Счастливый случай»

Интеллектуальная игра

Кабинет математики,

14.45

Кудласевич А.С.

18

«Значение и охрана воды»

Открытое учебное занятие

Кабинет 2 класса,

9.00

Подберезская Н.С.

10

«Падение Белогородской крепости»

Открытое учебное занятие

Кабинет русского языка и литературы,

9.00

Гоман В.Н.

10

День молодого педагога

 

«Игра в волейбол по упрощенным правилам»

Открытое учебное занятие

Спортивный зал

9.00

Карумный Е.Н.

8

3.

9 октября 2019

День работника учреждения дополнительного образования детей и молодежи

«Мои близкие люди»

Конкурс рисунков

Кабинет физики,

13.45

Севостян А.Ч.

15

День классного руководителя

 

«Семья и семейные ценности»

Устный журнал

Кабинет немецкого языка

Амельченя С.З.

8.15

18

 

«Лад и согласие в семье»

Круглый стол

Кабинет 3 класса

13.45

Водопьянова С.Н.

15

4.

10 октября 2019
День работника социально-педагогической и психологической службы

«Тепло родного очага»

Круглый стол

Кабинет белорусского языка и литературы,

08.15

Шастовская А.И.

18

5.

11 октября 2019

День управленца

«Создание условий для обеспечения повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования»

Семинар-практикум

Кабинет белорусского языка и литературы,

8.15

Петрашкевич И.Л.

Хамицевич Т.М.

13

 Адкрыты вучэбны занятак па прадмету «Чалавек і свет» у 2 класе ставіў, які быў праведены 08.10.2019, сваёй мэтай ставіў забеспячэнне усведамлення вучнямі неабходнасці аховы вады і разумення яе значэння для ўсяго жывога.

 Задачамі з’яўляліся: пашырэнне ведаў вучняў аб крыніцах забруджвання вады,  ахове вады, аб яе значэнні для ўсяго жывога; фарміраванне ўсведамлення таго, што ахова вады – доўг і абавязак кожнага чалавека; выхаванне беражлівых адносін да вады як найважнейшага багацця на Зямлі.

 На ўроку выкарыстоўваліся элементы інфармацыйна-камунікатыўнай тэхналогіі, гульнявая тэхналогія. Таксама была прадугледжана работа ў парах і групах, прагляд і абмеркаванне відэароліка “Вада і яе значэнне”.

 Навучэнцы працавалі актыўна. Паказалі добры ўзровень засваення матэрыяла папярэдняга ўрока, які цесна звязаны з дадзенай тэмай. Таксама кожны змог выступіць з падрыхтаваным дома дадатковым матэрыялам пра выкарыстанне вады .

IMG 20191008 090448 IMG 20191008 090523

IMG 20191008 090603

 

 Маладым спецыялістам Карумным Я.М. быў праведзены адкрыты занятак “Гульня ў валейбол па спрошчаных правілах”. На працягу ўсяго ўрока настаўнік ствараў умовы для развіцця ў навучэнцаў такіх фізічных якасцей як: спрыт, хуткасць, сіла, цягавітасць, уменне дзяцей арыентавацца ў прасторы, увага і іншыя жыццёва важныя якасці для чалавека.

IMG 20191008 091036 IMG 20191008 091251

IMG 20191008 091329

 

Банк данных учебных занятий/факультативов с использованием современных педагогических технологий в 2019/2020 учебном году 
№ п/п Учреждение образования ФИО педагога (полностью) Квалификационная категория (б/к, II, I,  высшая, учитель-методист) Учебное занятие/факультатив Класс Дата проведения Время проведения Тема Педагогическая технология
1 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Подберезская Наталья Станиславовна Высшая Математика 2 04.10.2019 9 ч 55 мин Складанне адназначных лікаў з лікам 8 (з пераходам праз дзесятак) Игровая технология
2 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Гоман Валерия Николаевна Без категории Русский язык 7 07.10.2019 9 ч 55 мин Глагол как часть речи: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль ТРКМ
3 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Шастовская Алла Ивановна Первая Белорусская литература 8 07.10.2019 13 ч 45 мин М.Багдановіч "Слуцкія ткачыхі" ИКТ
4 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Кудласевич Алексей Степанович Высшая Математика 5 21.10.2019 11 ч 50 м Найбольшы агульны дзельнік Технология разноуровневого обучения
5 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Водопьянова Светлана Николаевна Первая Белорусская литература 3 22.10.2019 12 ч 50 м Уладзімір Ягоўдзік "Бусел" ТРКМ
6 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Хамицевич Татьяна Мечиславовна Высшая Немецкий язык 3 23.10.2019 12 ч 50 м Пра сябе я магу расказаць. Маўленне ИКТ
7 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Демух Жанна Васильевна Первая Чалавек і свет 4 29.10.2019 9 ч 00 мин Князёўна з трыма імёнамі ИКТ
8 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Петрашкевич Ирина Леонардовна Первая Информатика 6 29.10.2019 10 ч 55 мин Стварэнне і рэдагаванне тэматычных відарысаў. Дабаўленне тэксту ў відарыс Технология разноуровневого обучения
9 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Амельченя Светлана Зеноновна Высшая Немецкий язык 9 30.10.2019 10 ч 55 мин Што азначае для вас сям'я. Маўленне ТРКМ
10 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Севостян Анна Чеславовна Первая Русский язык 1 31.10.2019 10 ч 55 мин Моя семья ТРКМ
11 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Гоман Валерия Николаевна Без категории Русская литература 5 11.11.2019 12 ч 50 м Драматические произведения и их особенности. С.Я.Маршак"Двенадцать месяцев". Слово о писателе ИКТ
12 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Севостян Анна Чеславовна Первая Чалавек і свет 1 11.11.2019 10 ч 55 мин Жывёлы - частка жывой прыроды.Жыццё жывёл врсенню ИКТ
13 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Амельченя Светлана Зеноновна Высшая Немецкий язык 5 13.11.2019 9 ч 55 мин Накрываем стол разам. Маўленне КСО
14 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Демух Жанна Васильевна Первая Белорусская литература 4 14.11.2019 10 ч 55 мин Навум Гальпяровіч "Бацька гарадоў беларускіх" ТРКМ
15 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Подберезская Наталья Станиславовна Высшая История 5 15.11.2019 12 ч 50 м Дзяржава Хамурапі ИКТ
16 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Шастовская Алла Ивановна Первая Белорусский язык 8 18.11.2019 9 ч 00 мин Азначэнне, яго граматычнае значэнне, роля ў сказе Технология французских мастерских
17 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Петрашкевич Ирина Леонардовна Первая Информатика 7 19.11.2019 10 ч 55 мин Анімацыя руху. Прамалінейны рух Технология модульного обучения
18 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Хамицевич Татьяна Мечиславовна Высшая Немецкий язык 4 20.11.2019 11 ч 50 м Станоўчыя і адмоўныя якасці. Маўленне Игровая технология
19 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Кудласевич Алексей Степанович Высшая Математика 8 27.11.2019 11 ч 50 м Рашэнне няпоўных квадратных ураўненняў Технология проблемного обучения
20 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Водопьянова Светлана Николаевна Первая Чалавек і свет 3 28.11.2019 11 ч 50 м Лес і яго жыхары. Расліны лесу ИКТ
21 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Гоман Валерия Николаевна Без категории Русский язык 6 09.12.2019 10 ч 55 мин Имя существительное как часть речи ИКТ
22 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Кудласевич Алексей Степанович Высшая Математика 7 09.12.2019 10 ч 55 мин Раскладанне мнагачленаў на множнікі спосабам вынясення за дужкі агульнага множніка Технология модульного обучения
23 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Подберезская Наталья Станиславовна Высшая История 6 10.12.2019 13 ч 45 мин Стогадовая вайна ТРКМ
24 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Демух Жанна Васильевна Первая Русская литература 4 11.12.2019 9 ч 00 мин Борис Заходер "Серая звездочка" ТРКМ
25 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Водопьянова Светлана Николаевна Первая Математика 3 12.12.2019 10 ч 55 м Замацаванне Игровая технология
26 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Шастовская Алла Ивановна Первая Белорусский язык 6 17.12.2019 11 ч 50 м Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 3 скланення (у Т.скл., адз.л.) ИКТ
27 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Амельченя Светлана Зеноновна Высшая Немецкий язык 8 18.12.2019 9 ч 00 мин Нацыянальныя святы. Маўленне ИКТ
28 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Хамицевич Татьяна Мечиславовна Высшая Немецкий язык 7 20.12.2019 11 ч 50 м Ідэальны хлопчык/ідэальная дзяўчынка. ИКТ
29 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Севостян Анна Чеславовна Первая Мастацтва 5 20.12.2019 13 ч 45 мин Што такое казка? ИКТ
30 ГУО "Граничский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района" Петрашкевич Ирина Леонардовна Первая Информатика 9 24.12.2019 11 ч 50 м Рэдагаванне электроннай табліцы. Аб'яднанне ячэек КСО

Баннеры

Счетчик

1239897
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
7
1337
4930
1230334
7383
50836
1239897

Ваш IP: 192.168.1.2
Время: 2020-04-10 04:57:20