Vs

 В День дошкольника в рамках VIII педагогического марафона прошло открытое занятие «Народное искусство Беларуси». В детский сад заглянула в гости тётушка Антосиха, которая пригласила детей на экскурсию в этнографический уголок «Белорусская хатка». Воспитанники рассмотрели льняные изделия, узнали, как обрабатывали лен, чтобы получить льняное полотно, пропели с тетушкой Антосихой “Ох, і сеяла Ульяніца лянок”. Гостья рассказала детям о главном элементе белорусской хаты – печи, которая и кормила, и обогревала домочадцев. Рассмотрели ребята также гончарные изделия, изделия из соломки. Тетушка Антосиха познакомила детей с последовательностью действий при работе с глиной, соломой. Воспитанники также с удовольствием поиграли в белорусские народные игры “Гарлачык”, “Хто хутчэй сабярэцца каля снапа”.

IMG 20181003 090953 BURST001 COVER 

IMG 20181003 091050

IMG 20181003 091219

 22 лістапада 2018 года ў рознаўзроставай групе прайшло Свята восені. Мерапрыемства накіравана на фарміраванне цікавасці да нацыянальных традыцый і звычаяў беларускага народа. Дзеці гулялі ў беларускія народныя гульні: “Рэпка”, “Гарлачык”, “Баба Еўка, дзед Тамаш”.

  Выхаванцы чыталі вершы, спявалі песні, танцавалі. У госці да іх прыйшлі казачныя персанажы – Лясун? Баба Яга і вядома ж прыгажуня восень. Дзеці з вялікім задавальненнем выконвалі заданні, прыдуманыя Бабай Ягой. Як і належыць, у канцы свята казачныя персанажы пачаставалі ўсіх сваімі дарамі.

  Хоць і кажуць, што восень – маркотная пара, але дзеці, як ніхто іншы, здольныя радавацца залацістаму апаламу лісцю пад нагамі і дождыку, пад якім так цікава пагуляць пад парасонам, абуўшы гумовыя боцікі і надзеўшы вопратку. Вось чаму свята восені ў нашай установе з’яўляецца адным з самых любімых у выхаванцаў!

IMG 4f74ea618b969175ffdb91bf0ced2b17 V IMG de6bda169ff287170cf5d7977441da52 V

IMG 5d853b32975223ecc3cd372a0e11acba V IMG 26c9b32dfd90ac909dc45c406f702442 V

IMG 8880d45485959711e38a1362aaa1fab0 V IMG b83a64edcc9eb6e5e94a49483d578760 V

IMG 56cd709e016d066905711199b018e82e V

 5 сентября 2018 года под руководством научного консультанта доцента Л.Н. Воронецкой состоялась встреча участников инновационного проекта «Внедрение модели организации процесса патриотического воспитания в учреждении дошкольного образования (2015-2020)» в соответствии с Приказом Министерства образования от 26.07.2018 № 615 «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2018/2019 учебном году». В рамках семинара «Технологии создания методических рекомендаций как результата инновационного проекта» участниками обсужден педагогический диагностический инструментарий инновационного проекта.

Инноваторы обозначили перспективы развития инновационного проекта в 2018/2019 учебном году, определили дату проведения вебинара и формы предоставления методических рекомендаций по теме проекта.

888

889

Тэма інавацыйнага праекта

“Укараненне мадэлі арганізацыі працэсу патрыятычнага выхавання ва ўстанове дашкольнай адукацыі”

Тэрміны рэалізацыі інавацыйнага праекта

2015–2020 гады

Кансультант інавацыйнага праекта

Варанецкая Людміла Мікалаеўна,

дацэнт кафедры педагогікі ФСПТ ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Кіраўнік інавацыйнага праекта

Хаміцэвіч Таццяна Мечыславаўна, намеснік дырэктара па навучальна-выхаваўчай рабоце

Каардынатар інавацыйнага праекта

Петрашкевіч Ірына Леанардаўна, дырэктар

Удзельнікі інавацыйнага праекта

Мажэйка Святлана Антонаўна, выхавальнік дзіцячага сада

Мацкевіч Наталля Барысаўна, музычны кіраўнік

Дэмух Жанна Васільеўна, педагог-арганізатар

 

Актуальнасць інавацыйнага праекта “Укараненне мадэлі арганізацыі працэсу патрыятычнага выхавання ва ўстанове дашкольнай адукацыі ”

 Патрыятычнае выхаванне ў дашкольнай установе можна назваць адным з самых складаных накірункаў па шэрагу прычын: асаблівасці дашкольнага ўзросту, шматаспектнасць паняцця «патрыятызм» у сучасным свеце, адсутнасць канцэпцыі, тэарэтычных і метадычных распрацовак (характэрнай асаблівасцю многіх даследаванняў з’яўляецца зварот толькі да асобных аспектаў праблемы).

 Дашкольны ўзрост як перыяд станаўлення асобы, мае свае патэнцыяльныя магчымасці для развіцця вышэйшых маральных пачуццяў, у тым ліку каштоўнасных адносін да Радзімы, выхавання асноў грамадзянскасці. Асновай у выхаванні ў дашкольнікаў грамадзянскіх пачуццяў з’яўляюцца: назапашванне дзецьмі сацыяльнага вопыту жыцця ў сваёй Айчыне, засваенне прынятых у грамадстве нормаў паводзін, развіццё цікавасці да гісторыі, культуры, традыцый сваёй Айчыны, праява пазнавальнай цікавасці і павагі да мінулага сваёй Радзімы, да традыцый і звычаяў свайго народа.

 Пачуццё патрыятызму не можа быць вызначана некалькімі словамі, паколькі шматгранна па свайму зместу. Гэта і любоў да родных мясцін, і гонар за свой народ, за яго культуру, і адчуванне сваёй непарыўнасці з навакольным, і жаданне захоўваць і прымнажаць багацце сваёй краіны.

 Патрыятызм праяўляецца не толькі ў складаных і цяжкіх жыццёвых сітуацыях, але і ў штодзённым працоўным і духоўным жыцці народа. Аднак, калі гэта пачуццё такое складанае, то ці правамерна казаць аб ім у дачыненні да дзяцей дашкольнага ўзросту? Уважлівае назіранне за дзецьмі, вывучэнне іх узроставых асаблівасцей, інтарэсаў дазваляюць зрабіць выснову, што дашкольнікі валодаюць вялікай колькасцю ведаў, а яго інтарэсы часта звязаныя не толькі з сучаснасцю, але і з будучыняй. У размовах дзяцей, іх пытаннях можна пачуць меркаванні пра дабро і зло, пра несправядлівасць. Усе гэта кажа аб тым, што выхаванне патрыятычных пачуццяў можна і трэба пачынаць з дашкольнага ўзросту.

 Артыкулам 18 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі вызначана асноўная мэта выхавання падрастаючага пакалення: фарміраванне рознабакова развітай, маральна сталай, творчай асобы навучэнца. Адной з галоўных задач па рэалізацыі дадзенай мэты з’яўляецца стварэнне ўмоў для фарміравання грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці навучэнцаў і выхаванцаў на аснове дзяржаўнай ідэалогіі.

 Выхаванне паважлівых адносін да дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Беларусь (герба, сцяга, гімна) з’яўляецца адной з умоў выхавання грамадзянскасці і патрыятызму асобы. Выхаванне грамадзянскай культуры і асобы ў дашкольным узросце прадугледжвае набыццё першапачатковых ведаў аб сваёй сям’і, аб родным краі, краіне, дзяржаўных сімвалах, вядомых людзях. 

 Працэс патрыятычнага выхавання ва ўстановах дашкольнай адукацыі грунтуецца на планамернай і паслядоўнай перадачы дзіцяці гістарычнага і сацыяльнага вопыту беларускага народа, выхаванні павагі да дзяржаўных сімвалаў краіны. Цікавасць выхаванцаў да вывучэння аб’ёмнага матэрыялу ў значнай меры залежыць ад зместу адукацыйнага працэсу.

 Для больш эфектыўнай работы па выхаванні патрыятызму дашкольнікаў неабходны цеснае супрацоўніцтва выхавальніка дзіцячага сада з членамі сям’і, падрыхтаванасць педагогаў і бацькоў да вырашэння праблем выхавання патрыятызму дзяцей.

 Цеснае супрацоўніцтва выхавальніка дзіцячага саду з членамі сямі выяўляецца ва ўсталяванні даверлівых дзелавых кантактаў з сем’ямі выхаванцаў; забеспячэнні бацькоў мінімумам псіхолага-педагагічнай інфармацыі, навучанні іх спосабам зносін з дзіцем; забеспячэнні рэгулярнага ўзаемадзеяння дзяцей, выхавальніка і бацькоў; уцягванні членаў сям’і ў педагагічны працэс; стварэнне ў дзіцячым садзе і сям’і прадметнага развіццёвага асяроддзя.

 Падрыхтаванасць педагогаў да ажыццяўлення працэсу фарміравання патрыятызму прадугледжвае наяўнасць у іх адпаведнага ўзроўню прафесійнай кампетэнтнасці, прафесійнага майстэрства, а таксама здольнасці да самарэгуляцыі, саманастрою на рашэнне пастаўленых задач.

 Аднак шматлікія навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне гарманічнага і эфектыўнага развіцця асобы дзіцяці сведчаць аб тым, што ў дашкольных установах адукацыі яшчэ існуюць супярэчнасці паміж напрацоўкай педагогаў у арганізацыі патрыятычнага выхавання ў старэйшай групе і неабходнасцю правядзення дадзенай работы з дзецьмі ў другой малодшай групе;

недастатковым узроўнем прафесійных здольнасцей педагогаў па арганізацыі актыўных форм работы з дзецьмі па арганізацыі працэсу патрыятычнага выхавання і патрэбай дзяржавы ў выхаванні грамадзяніна будучага;

жаданнем законных прадстаўнікоў удзельнічаць у мерапрыемствах установы па патрыятычным выхаванні і з недастатковай іх ініцыятывай у арганізацыі мерапрыемстваў дадзенага накірунку.

 Асабліва востра гэтыя супярэчнасці праяўляюцца ў дашкольных установах, якія знаходзяцца ў сельскай мясцовасці. Такія супярэчнасці існуюць і ў нашай установе.

 Укараненне дадзенага праекта станоўча адбіваецца на эфектыўнасці адукацыйнага працэсу і на ўзаемадзеянні дзяржаўнай установы адукацыі “Граніцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-базавая школа Маладзечанскага раёна” з законнымі прадстаўнікамі.

 

Баннеры

Счетчик

1239924
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
34
1337
4957
1230334
7410
50836
1239924

Ваш IP: 192.168.1.2
Время: 2020-04-10 05:39:03