Vs

Поздравляем Палаткину Веронику, ставшую дипломантом Международного фестиваля искусств «Вёска Fest»

Vyoska FEST Vyoska FEST diplom

  У свеце шмат розных моў. Усе яны прыгажыя, непаўторныя і мілагучныя. Але ў кожнага чалавека ёсць толькі адна мова, якая завецца роднай. Менавіта на гэтай мове ён размаўляе з роднымі, сябрамі, знаёмымі. І вельмі дрэнна, калі чалавек пачынае забывацца на сваю мову, не шануе яе. “Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!” – пісаў Францішак Багушэвіч.

  21 лютага ў свеце адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. Граніцкі дзіцячы сад-базавая школа таксама далучыўся да свята пад дэвізам “Гучы, родная мова!”

IMG 20200221 124312

  Ва ўстанове была праведзена акцыя “З любоўю да роднага слова”, дзе выхаванцы змаглі прачытаць свае любімыя вершы на роднай мове, спець беларускія песні. Таксама арганізавана выстава-інсталяцыя “Гучы, родная мова!” Дзеці пазнаёміліся з кнігамі, вершамі і партрэтамі беларускіх пісьменнікаў.

  На занятак “Родная мова” да дзяцей завіталі лялькі Янка і Арынка. Выхаванцы вучыліся правільна вымаўляць гукі ў падобных словах на рускай і беларускай мовах, практыкаваліся ў дапасаванні прыметнікаў да назоўнікаў, складалі сказы па малюнках, прынялі ўдзел у гульні з мячом «Які? Якая? Якое?».

  Таксама быў праведзены конкурс чытачоў “Мову родную люблю я”. Добразычлівая абстаноўка, гучныя апладысменты публікі натхнялі юных чытальнікаў. І кожны паспрабаваў расказаць сваё верш лепш за ўсіх! Журы конкурсу ацэньвала чытальнікаў вершаваных твораў па наступных крытэрах: веданне тэксту твора, інтанацыйная выразнасць, выкарыстанне выразных сродкаў (мімікі, жэстаў, поз, рухаў). Правядзенне такога мерапрыемства выхоўвае пачуццё любові і гонару да маці, сваёй Радзімы.

IMG 20200221 123329

IMG 20200221 123501

IMG 20200221 124120

РАСПАРАДАК ДНЯ

п/п

Рэжымныя моманты

Час

1.     

Прыём выхаванцаў. Гульні. Ранішняя гімнастыка

745-840

2.     

Падрыхтоўка да сняданку. Сняданак

840-900

3.     

Гульні. Падрыхтоўка да заняткаў

900-910

4.     

Заняткі

910-940

950-1020

5.     

Падрыхтоўка да прагулкі. Прагулка на свежым паветры.

1020-1215

6.     

Вяртанне з прагулкі, гігіенічныя працэдуры, падрыхтоўка да абеду

1215-1230

7.     

Абед

1230-1300

8.     

Падрыхтоўка да сну. Сон

1300-1500

9.     

Паступовы пад’ём дзяцей, загартоўваючыя працэдуры, самастойная рухальная дзейнасць, гігіенічныя працэдуры, падрыхтоўка да полудня

1500-1520

10.                       

Полудзень

1520-1540

11.                       

Падрыхтоўка да заняткаў, заняткі

1540-1620

12.                       

Падрыхтоўка да прагулкі. Прагулка

1620-1740

13.                       

Самастойная дзейнасць, чытанне, настольныя гульні, актыўны дасуг

1740-1800

14.                       

Адыход дзяцей дадому

1800-1815

Мерапрыемствы, прымеркаваныя да Міжнароднага дня роднай мовы, у ДУА “Граніцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-базавая школа Маладзечанскага раёна”

Мерапрыемства

Дата

Адказны

1.      

Кансультацыя для бацькоў “Выхаванне дзіцяці сродкамі роднай мовы і народнай творчасці

17.02.2020

Мажэйка С.А.

2.      

Занятак па раздзелу “Развіццё маўлення і культуры маўленчых зносін”.

Тэма “Родная мова”

21.02.2020

Мажэйка С.А.

3.      

Экскурсія ў Граніцкую інтэграваную бібліятэку

18.02.2020

Мажэйка С.А.

4.      

Конкурс чытачоў “Мову родную люблю я”

21.02.2020

Мажэйка С.А.

5.      

Выстава-інсталяцыя “Гучы родная мова”

17.02.2020

Шастоўская А.І.

6.      

Акцыя “З любоўю да роднага слова”

03.02.2020-21.02.2020

Мажэйка С.А.

7.      

Анкетаванне бацькоў “Народныя традыцыі ў вашай сям’і”

17.02.2020-

21.02.2020

Хаміцэвіч Т.М.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Порядок постановки на учёт детей, нуждающихся в определении в учреждения образования для получения дошкольного образования, и комплектования учреждений образования Молодечненского района

 1.Учёт детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования:

 1.1. для постановки ребёнка на учёт нуждающихся в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования его законные представители обращаются в службу «Одно окно» Молодечненского районного исполнительного комитета (ул.Притыцкого, 3);

 1.2. постановка на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования, осуществляется по факту личного обращения его законного представителя при предоставлении документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя ребёнка, свидетельства о рождении ребёнка;

 1.3.  учёт детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования, ведется со дня обращения законных представителей (список). Список отражает очерёдность постановки на учёт детей для получения в соответствии с законодательством направления в государственное учреждение образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного образования при наличии в нём свободных мест; список ведётся по утверждённой форме.

  1. Выдача направления в учреждение дошкольного образования:

 2.1. ежегодно в апреле управлением по образованию Молодечненского райисполкома определяется сеть групп на будущий учебный год, по списку учёта детей, нуждающихся в определении в учреждение дошкольного образования, осуществляется уточнение списков комплектования учреждений дошкольного образования, расположенных на территории г.Молодечно и сельской местности. На основании списков управлением по образованию Молодечненского райисполкома в соответствии с количеством свободных мест выдаются направления в учреждения образования. В период массового комплектования групп к началу нового учебного года выдача направлений осуществляется в августе.

 2.2. выдача направления осуществляется законному представителю ребёнка на основании предоставления им следующих документов:

 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя ребёнка,

 свидетельства о рождении ребёнка,

 заключения врачебно-консультационной комиссии (в случае направления ребёнка в санаторную группу),

 заключения центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (в случае направления ребёнка в специальную группу, группу интегрированного обучения и воспитания);

 2.3. срок действия выданного направления в учреждение дошкольного образования составляет 15 дней;

 2.4. направление в государственное учреждение образования для освоения программы дошкольного образования может выдаваться в течение календарного года при наличии в учреждении свободного места в соответствующей возрастной группе.

  1. Комплектование учреждений образования и приём детей:

 3.1. комплектование дошкольных групп учреждений образования и перевод воспитанников из одной группы в другую осуществляются ежегодно на начало учебного года (1 сентября);

 3.2. комплектование дошкольных групп осуществляется в соответствии с перечнем медицинских показаний и (или) противопоказания для получения образования, утверждённым законодательством;

 3.3. специальные группы и группы интегрированного обучения и воспитания комплектуются с учетом рекомендаций об обучении и воспитании воспитанника с особенностями психофизического развития по соответствующей образовательной программе специального образования, составленных в зависимости от структуры и степени тяжести его физических и (или) психических нарушений и содержащихся в заключении ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Молодечно»;

 3.4. санаторные группы комплектуются на основании заключения врачебно-консультационной комиссии детской поликлиники УЗ «Молодечненская ЦРБ»;

 3.5. иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства белорусской национальности, постоянно проживающие на территории иностранных государств, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеют равное с гражданами Республики Беларусь право на образование, если иное не установлено законодательными актами, международными договорами Республики Беларусь. Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в Республике Беларусь, а также несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца или дополнительная защита в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, имеют право на дошкольное и специальное образование наравне с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь;

 3.6. наполняемость групп в учреждении дошкольного образования устанавливается в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании;

 3.7. зачисление детей в учреждение дошкольного образования осуществляется руководителем учреждения на основании следующих документов:

 заявления законного представителя воспитанника;

 направления в государственное учреждение образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, выданного управлением по образованию Молодечненского райисполкома;

 медицинской справки о состоянии здоровья;

 заключения врачебно-консультационной комиссии детской поликлиники УЗ «Молодечненская ЦРБ» (для санаторного детского сада, санаторной группы);

 заключения ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Молодечно» (для специальных групп, групп интегрированного обучения и воспитания);

 3.8. приём лиц в учреждение образования оформляется приказом руководителя учреждения образования.

  1. Перевод воспитанников:

 4.1. перевод воспитанника в другое учреждение образования осуществляется по инициативе законного представителя воспитанника;

 4.2. перевод воспитанника в другое учреждение дошкольного образования по инициативе законного представителя осуществляется в течение календарного года при наличии свободных мест.

 5.Отчисление воспитанника (прекращение образовательных отношений):

 5.1. образовательные отношения прекращаются в связи с получением ребёнком образования либо досрочно по инициативе законных представителей ребёнка или по инициативе учреждения образования;

 5.2. досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения осуществляется в случае длительного отсутствия (более тридцати дней) без уважительных причин в течение учебного года;

 5.3. решение об отчислении воспитанника (прекращении образовательных отношений) принимает руководитель учреждения образования путём издания приказа, в котором указывается основание отчисления, предусмотренное ст.79 Кодекса Республики Беларусь об образовании, предварительно уведомив законных представителей ребёнка.

 Данные разъяснения даны на основании нормативных правовых документов:

 Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010. № 200 «Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;

 Кодекс Республики Беларусь об образовании (глава 20, статья 148);

 Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 №300 – 3 «Об обращениях граждан и юридических лиц»;

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 №150 «Об утверждении Положения об учреждении дошкольного образования и признании утратившими силу некоторых нормативных и правовых актов Министерства образования Республики Беларусь»;

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 16.08.2011 №234 «О порядке постановки на учёт детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования»;

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2011 №128 «Об определении медицинских показаний и противопоказаний для получения образования»;

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20.08.2013. №78 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011. №150».

 По интересующим вопросам о порядке постановки на учёт детей, нуждающихся в определении в учреждения образования для получения дошкольного образования, о выдаче направлений и комплектовании учреждений дошкольного образования Молодечненского района обращаться к главному специалисту по дошкольному образованию управления по образованию Молодечненского райисполкома по тел.: 8(0176)774440, приём граждан осуществляется по адресу: г.Молодечно, ул.Ясинского, 25, 2 этаж, каб.№ 3, приёмный день – среда с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Баннеры

Счетчик

1374840
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
1034
998
4800
1361406
10222
42567
1374840

Ваш IP: 192.168.1.2
Время: 2020-07-09 21:10:59